June 9, 2023


Një çifti turk i martuar prej 16 vitesh, punojnë të dy së bashku në nd ërtim në lagjen Silifke të Mersinit. Ata kapërcejnë së bashku vështirësitë e jetës dhe të pr ofesionit. Mjeshtri 37-vjeçar i ndërtimit Abdi dhe punëtorja e tij 34-vjeçare Nurgül Ceviz e nisin punën e tyre që herët në mëngjes.

Çifti, i cili ka 4 fëmijë bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në pr oceset e mundimshme të ly e rjes, veshjes dhe montimit të dritareve. Duke u përpjekur të k apërcejnë vështirësitë e je tës dhe të pr ofesionit duke mb ështetur njëri-tjetrin, çifti kryen edhe punët e shtëpisë duke nd ihmuar njëri-tjetrin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *