March 20, 2023


Një emigrante shqiptare e cila kishte ardhur me pushime në Shqipëri dhe kane tr eguar ngj arjen qe kane p ërjetuar për 20 minuta në ash ensorin e hotelit ku ng eci së bashku me të birin e mitur dhe xhaxhain e saj.

Ajo shkruan se ash ensori ishte jashtë çdo st andardi dhe s’pl otësonte asnjë ku sht për situata em ergjence.
Ka qenë xhaxhai i saj ai që ka shp ërthyer derën me shk elma që ata mundën të di lnin jashtë.
Pr onari i ho telit pasi mori vesh ngj arjen dhe kishte d ëgjuar zerat i tha se i kishte pr ishur gjumin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *