March 20, 2023


Pr esidenti turk, Rexhep Tajip Ergogan i ka kërkuar h omologut rus, Valdimir Putin që të takohet me Zelenskyn në Turqi. P ropozimi vjen në kuadër të nd ërmjetësimit të Turqisë për të vendosur paqen r ajonale, shkruan në postimin e saj në t witter Anadolu Agency.

“Pr esidenti turk thotë se i tha ho mologut rus të zhv illonte një takim me pr esidentin ukrainas në Turqi për të ko ntribuar në pa qen r ajonale.”
Pro pozimi ka ardhur gjatë takimit të dy liderëve në Soçi, një qytet rus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *