March 20, 2023


Pushuesit boshatisin plazhet e jugut. Çmimet e larta kanë bërë që ata, ose të shkojnë diku tjetër ose më mirë u bie në Greqi e Turqi. Një f enomen i tillë po vihet re s idomos në pl azhet nga Palasa deri në Sarandë. Plazhe të tillë si ai Livadhi, Potami, Borshi, Lukova etj, thuajse janë bo sh.

Sipas shifrave të analizuara nga B arometri i Ba llkanit, 60% e shqiptarëve nuk e pë rballonin dot një javë pushime në vit, aq më tepër me çmimet në jug të vendit. Plus pastaj si guria sk andal!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *