March 27, 2023


Bo rdit të Tr ansparencës i’u deshën plotë 24 orë që të mblidhej dhe të vendoste çmimet e reja të ka rburanteve në vend. Ndërkohë që Bordi priste ditën e shtunë dhe kur mbledhja e fundit ishte bërë që në 2 gu sht, deri më sot në tregun nd ërkombëtar ka pasur lëvizje të fo rta sa i përket çmimeve.

Sipas bu rsës ndërkombëtare, në 2 gusht, kur është edhe mbledhja e fundit e bordit, një fuçi naftë ka k ushtuar 94.42 dollarë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *