March 24, 2023


Media të ndryshme kanë sjellë në vëmendje një nga filmat më em ocionues “Lulëkuqet mbi mure” dhe veçanërisht pr otagonistin, Sulon.

Roli i tij luhet nga Krenar Arifi, që nuk e ndoqi rrugën e kinematografisë. Një foto e tij ka qarkulluar në rrj e t për të shuar ku riozitetin e gjithë atyre që thonë: Si duket sot Suloja?

In formacioni në rrjet është i cunguar dhe për fat të k eq Arifi duket të mos jetë shumë familjar me rrjetet sociale për të marrë ndonjë d etaj a foto më shumë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *