March 24, 2023


Tiranë- Ilirjana Kuçana, pedagoge, e afërme e 7-vjeçares de klaroi për Eu ro ne ws, se po licia ka fsh ehur detaje shumë të rënda nga tr agjedia.

Kuçana u shpreh se familja Avdia do t’i dr ejtohet am basadës britanike për të depozituar provat, në mënyrë që Britania të vendosë dr ejtësi për shtetasit e vet, duke qenë se e mitura kishte në nshtetësi an gleze.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *