March 24, 2023


Gj ykata e Lartë amerikane u nda në lidhje me pranimin e p adisë së Shkëlzen Berishës. Ndonëse shumica vendosi të mos e merrte në shqyrtim atë duke respektuar një vendim të vitit 1964 në një lëvizje që bëri shumë bujë në mediat ndërkombëtare, dy g jykatës dolën me vendim pakice duke shprehur qartë kundershtinë e tyre me këtë vendim pasi nuk garantonte të drejtat e palës së dëmtuar nga shpifja.

Standarti i vendosur në vitin 1964 kërkon që të dë mtuarit nga shp ifja kur janë persona publik duhet jo vetëm të provojnë që gazetari ka shp ifur, por dhe që e ka bërë këtë duke pasur si qëllim keqdashjen.

Gorsuch gjithashtu theksoi se idetë rreth asaj se kush është një ‘figurë publike’ janë zhvendosur në mënyrë dramatike në vitet e fundit pasi media sociale lejon njerëzit të konsiderohen ‘të famshëm’ brenda natës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *