June 3, 2023


Pasi ne shqiperi pushimet verore jane shtr enjtuar dhe pr oblematike nje qytetar na shkruan se pushimet po i kalon ne Itali dhe cdo gje eshte sh kelqyer. Nuk ka as mushkonja i ne Spille apo Divjake. Deti eshte i paster dhe nuk ke pr obleme nga skafet dhe motoret e ujit. Ne hotel te r espektojne pa mase dhe h igjena eshte ne fo rmen ma ksimale. Qetesi dhe rehati.

Ja cfare shkruan qytetarja

Po i kaloj shk elqyeshem pushimet ne Sperlonga Lazio.Qetesi,sh erbim, miresjellje ,pasterti dhe as mushkonja nuk ka.Me tr ajtojne si pr inceshe ne hotel ,me nd errim te p erditshem bi ancheria dhe ko moditet.Ne plazh se ka njeri mendjen te shoh sa peca ke veshur dhe nese ke ce lulite,se je e re apo pl a ke,qytetari e ed ukuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *