March 20, 2023


Të pr ekur nga ngj arja e rëndë që ndodhi në Himarë, qytetarët kanë marrë in iciativë që plazhi i Potamit të quhet ‘Sirena Jonada’

Kjo nismë simbolike ka për q ëllim kujtimin e pë rjetshëm të vogëlushes që iu mor jeta në plazhin e bukut të Jugut.
P eticioni ka nisur të marrë formë dhe të fi rmoset nga qytetarë të ndryshëm.
Në mënyrë që të ndodhë ndryshimi i emrit duhet që të j epet leja nga Bashkia e Himarës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *