March 20, 2023


Në s eancën gjyqësore, Arjan Tase është shfaqur i tr onditur pas ng jarjes së rëndë në Himarë, ku përplasi për vd ekje 7-vjeçaren Jonada Avdia.

“Nuk do të doja kur rësesi të kishte ndodhur ajo që ndodhi. Nuk dua të mbr ohen dhe nuk do p retendoj asnjë rrethanë le htësuese, ka thënë Tase. Dua t’ju kërkoj ndj e së edhe të gjithë kolegëve të po licisë së shtetit të pr e k ur nga kjo situatë. Nuk duhet të ndodhte k urrësesi, por fati im i keq. Në skaf kishte hipur vetëm nëna ime dhe djali im i vogël.

Në det ishte gruaja me djalin e madh dhe motra më dy fëmijët. Nëse sk afi do ishte rr otulluar në anën e ku ndërt do të kisha vrarë familjen time. Nuk doja të ndodhte. Pashë që kishte dallgë, po qëndroja pak la rg njerëzve”, tha Tase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *