March 22, 2023


Lule shafrani, e cila vlerësohet si një prej er ëzave më të shtrenjta në botë 250 grami, ku ltivohet edhe në Kosovë. Kjo lule, përpunimi i së cilës kërkon mund dhe d urim, vl erësohet se është ‘më e vl efshme se ari’,

Kjo bimë është unike, duke k ombinuar shijen f antastike dhe pë rfitime të mëdha shë ndetësore.
Shafrani është një lule ngjyrë vjollce që vjen nga familja Iridaceae, në brendësi të së cilës gjenden tre fije të verdha të quajtura mashkullor dhe tri stigmat të kuqe, të cilat e përbëjnë edhe pjesën kryesore të kësaj luleje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *