March 23, 2023


Pas Kryeministrisë, dhe Pr esidencës pr otestuesit janë zhve ndosur sërish.

Ata kanë marshuar drejt in stitucionit të Dr ejtërisë së Po licisë. Pr otestuesit, kërkojnë një qëndrim zyrtar edhe nga Pr esidenti i R epublikës.
Qytetarët kë rkojnë do rëheqjen e ministrit të Br endshëm Bledi Çuçit dhe ministres së Tu rizmit, Mirela Kumbaro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *