March 23, 2023


Çmimet e larta por edhe rrogat e ulëta të shqiptarëve kanë bërë që familjet beratase të mos e sht yjnë dot muajin me ushqimet bazë të shp ortës.

Me nga një rrogë të ulët por edhe vetëm me një pë rkrahje so ciale,banorët e kanë të p amundur të përballojnë shpe nzimet mujore të familjes pasi shumë pr odukte të shportës ushqimore kanë sh ënuar sërish rritje këtë muaj.

Banorët po hojnë se vaji, mielli, orizi, sheqeri apo edhe qumështi dhe nënproduktet e tij në markete e tregje gjenden me çmim 10 deri ne 20 lekë më shumë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *