March 26, 2023


Vlorë- Prokuroria vendos akuzën “vr asje me da shje” për komisar Arjan Tase i cili me skafin që dr ejtonte shk aktoi vd ekjen e vogëlushes 7-vjeçare, Jonada Advdia mesditën e 2 g ushtit në plazhin e Potamit në Himarë.
Kjo ak u zë ësgtë ndryshe nga ajo që Agj encia e Mbikqyrjes Po licore kishte do rëzuar së bashku me pr ovat në pr okurori.

Ak u za e pr okurorisë së Vlorës i është paraqitur tashmë edhe Gj ykatës së Shkallës së Parë në Vlorë, në të cilën ditën e nesërme do te mbahet se a nca gj yqesore, ne 10:30 ku do te vendoset mas a e si gurise per ish k omisarin e Himarës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *