March 19, 2023


Nga Jul Kasapi
Të kërkoj falje Joanda që xhaxhi po lici që duhej të ishte në bu rg nuk shkoi asnjëherë aty edhe pse u p ezullua në vitin 2020 për dr o gë!

E di, Joanda, ti nuk kupton se je e vogël por të kërkoj fa lje se si xhaxhi ministër del në televizor dhe jep ur dhra që nuk zb atohen për sk afet!
Të kërkoj f alje Joanda se si ditë për ditë flitet për atë dr onin e po licisë por as njëherë për ëngjëj si ti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *