March 23, 2023


Gjithsesi tre ditët në vijim, e premte, e shtunë dhe e diel, do të pë rballen me t emperatura më të la rta sesa java që lamë pas. Mbi 38 gradë Celsius, temperaturat do të jenë në qytete si Berati, Elbasani dhe Gjirokastër, ndërsa pjesa tjetër e te rritorit do të jetë më e freskët.

Era do të bëhet pr oblematike, do të fryjë 40-45 km/h, kryesisht në hapësira detare dhe br i gje. Por duke qenë se vendi ynë ka disa va tra ak tive, mund të ndihmojë në pë rhapjen e flakëve dhe të vë shtirësojë punën e zj arrfikësve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *