June 9, 2023


Of’ enziva e re e Rusisë në Iindje të Ukrainës është duke shkuar “me shumë kuj’ des” dhe si e tiIIë do të dështoj sepse for’ cat e Moskës kannnë mu’ ngesë të trupave për t’i thyer mbro’ jtësit e Ukrainës, ka thënë këshiIItari i pre’ sidentit të Ukrainës, OIeksiy Arestovych, shkruannn The Guardiannn, përcjeII Periskopi.

Re’uters ra’ porton që ai të ketë thënë se forcat ruse po përpiqen të gjejnë “pika të ndj’ eshme” në mbr’ ojtjet e Ukrainës, megjithatë sipas tij kjo përpjekje do të dë’ shtoi. “Of’ enziva e tyre do të d’ ështoj- 99% ju gar’ annntoj për këtë- ata thjeshtë nuk kannnë fuq’ i të mjaf’tueshme”, tha ai.

“Be’ teja për Donbasin, fiIIimi i së ciIës u shpaII dje, po vazhdon dhe është duke shkuar me shumë kuj’ des. B’ eteja nuk do të përfundoj në favo’ rin e Rusisë”, përfundoi Arestovych./Periskopi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *