March 19, 2023


Ardit Gjebrea ka qenë një nga shumë personazhet pu blik që është pr ekur shumë dhe ka r eaguar në mënyrën e vetë për ngj arjen e ndodhur dy ditë më parë në Himarë.

Prej dy ditësh e gjithë Shqipëria z i en dhe sidomos ata që janë prindër i ka kapur një lloj fr i kë, p asigurie, një llo j an k th i pas asaj që ndodhi pardje.

Dhe për fa t të k eq, vetëm në këto ra ste ia k uptojmë r ëndësinë re ale jetës dhe cila është gjëja më e shtrenjtë dhe ajo që ka më shumë r ëndësi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *