June 7, 2023


Vlorë- Policia e Vlorës ka marrë në pyetje mbi 20 persona dë shmitarë për ngj arjen e djeshme ku hu mbi j etën Jonada Avdiaj, 7 vjeçe teksa po notonte në plazhin e Potamit. Mes personave të py e tur, janë edhe familjarët e vajzës të cilët kanë treguar ate që panë me sy dhe momentet e fundit të vogëlushes.

D ëshmitarët ok ular të pyetur në momentet e para pas ngj arjes nga p olicia e Himarës dhe Vlorës kanë dhënë d etaje tr onditëse. Në d ëshmitë në po lici disa prej tyre tregojnë se skafi ka t entuar të la rgohet nga vendi ngj arjes por kanë qenë këta të fundit që e kanë nd aluar.

Ata kanë treguar se trupi i së m iturës për pak momente ka nd enjur në ujë pasi askush nuk gu xonte ta nx i rrte prej andej. Ka qenë një shtetas i huaj që sipas tyre e ka nxj e rrë, duke e ve ndosur në një she zlong aty pranë për ti dhënë nd ihmën e parë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *