March 19, 2023


G azetarja Klodiana Lala ka re aguar në lidhje me tr agjedinë në h imarë, ku një punonjës i P olicisë, Arjan Tase, ka pë rplasur për vd e kje me sk af një vajzë 7-vjeçare në pl azhin e Potamit, në Himarë.

Klodiana Lala ka d eklaruar se h arrimi i ngjarjeve të r ënda si ajo e vr asjes së Klodian Rashës nga efektivi Nevaldo Hajdari, bëjnë që të ndodhin tr agjedi të tjera si kjo e Potamit.

Më tej në po stim shkruan se mundet as të p ërqafojë vajzën e saj, sepse i duket sikur po bën p adrejtësi ndaj prindërve të vogëlushes së ndj e rë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *