March 19, 2023


Kosovari që u kthye nga Italia tani fiton sa shtatë paga të Zvicrës në muaj
Shumë më rgimtarë pas një kohë që ndrimi në mërgim kanë vendosur që të kthehen dhe in vestimin nga fitimi i tyre t’a bëjnë në ven dlindje, kështu ka v epruar edhe Naim Kryeziu nga fshati Bubavec komuna e Malishevës i cili është kthyer nga Italia dhe ka in vestuar në Kosovë.

Naimi tregon se kanë traditë shumë vjeçare të merren me blegtori dhe ndër tjera tregon se nga viti 2002 ai kishte shkuar në më rgim, ndërsa në vitin 2009 është kthyer në Kosovë dhe ka filluar të merret me bl egtori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *