June 7, 2023


Ne mes te d asmes gr abitet nusja, çfare grabitje pr ofesionale.A eshte kjo nje tradite pao me te vertet ndodhi ua leme juve ta gj ykoni…Ra sti ka ndodhur ne nje dasem tek sa vajza vallezon gr abitet nga disa burra

Ne mes te d asmes gr abitet nusja, çfare grabitje pr ofesionale.A eshte kjo nje tradite pao me te vertet ndodhi ua leme juve ta gj ykoni…Ra sti ka ndodhur ne nje dasem tek sa vajza vallezon gr abitet nga disa burra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *