June 4, 2023


Dje ishte nje dite shume e tr isht dhe se sa lehte eshte te hu mbesh femijen ne vendin tend nga ata qe duhet ta ru anin e jo tja me rrnin j eten.

“Shijojini fëmijët, unë e hu mba timin”. G azetarja d ëshmitare e ngj arjes një dite më parë në Himarë, tregon e pë rlotur fjalët e nënës ça ste pas ngj arjes.

Në një in tervistë për Eu ro ne ws Albania ajo rr ëfeu ngj arjen e pë rjetuar teksa në fr aksion sekonde e m itura 7-vjeçare hu mbi je ten nga mj e ti lu ndrues i dalë nga kontrolli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *