June 7, 2023


Endri Shabani, nga Nisma Thu rje, de klaron se plazhet e vendit nuk janë të s igurta. Ngj arja e rëndë e vd ekjes së vogëlushes 7-vjeçare në Himarë, sipas Shabanit duhet të bëhet shk ak për d orëheqjen e kryeministrit Rama.

“Ak sident që mund të ishte pa randaluar nëse nuk do të kishim një qe veri të ko rruptuar. Plazhet që u janë dhënë në ad ministrim pr i vatëve kanë për de tyrim të vi jëzojnë edhe detin, për të kufizuar pjesën ku rrinë pushuesit dhe pjesën ku lëvizin mj e t et lu ndruese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *