March 27, 2023


Në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E Diela Shqiptare” mo deruar nga Ardit Gjebrea historitë janë nga më të ndr yshmet, duke filluar nga ato që kanë brenda shumë v ëshirësi, por edhe ato me një fund të lu mtur.

Por, hi storia e Silvit është ndryshe nga sa jemi më suar të shikojmë në këtë r ubrikë. Ai sot ka ardhur për t’i dhënë një pr emtim vjehrrës, gjë që jo çdo dh ëndërr mund ta bëjë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *