June 3, 2023


Ky që shikoni në foto është Arjan Tase, komisari i cili teksa dr ejtonte një sk af në plazhin e Potamit i mori je tën një fëmije 7-vjeçare. Menjëherë Tase u shoqërua në Ko misariat ku gjatë dë shmisë mësohet të ketë thënë se ka pasur një pr oblem te knik në sk af.

Arjan Tase, ak tualisht mban d etyrën me gr adën K omisar dhe me d etyrë Shef i Seksionit të Po licimit në Komunitet në K omisariatin e Po licisë Elbasan.

Ndërkohë, sipas “Ora News” mësohet se fëmija që hu mbi je tën ishte vajzë, e cila quhej Joanda, bijë e Bledar Avdisë, lindur e rritur në Angli me or i gj i në nga Tropoja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *