March 24, 2023


Po litika serbe është pë rfshirë nga tensione të fo rta pas situatës së kri juar në veri të Kosovës. Kryetari i Partisë Republikane të Serbisë, Nikola Sanduloviç, e ka cilësuar p alaço pr esidentin Aleksandar Vuçiç.

Përmes një postimi në F acebook, ai i ka kërkuar Vuçiçit të nd alojë pr opagandën dhe të sqarojë para qytetarëve të vërtetën se çfarë i thanë gj eneralët e NA TO-s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *