March 24, 2023


Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për të shkarkuar nga detyra Drejtorin e Galerisë Kombëtare të Arteve, Erzen Shkololli.

Vendimi ka hyrë në fuqi menjëherë dhe është firmosur nga kryeministri Edi Rama.

VENDOSET: “Shkarkohet nga detyra Erzen Shkololli, drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. K R Y E M I N I S T R I EDI RAMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *