March 19, 2023


Çmimet e na ftës ranë ndjeshëm të hënën pasi të dh ënat e d obëta të pr odhimit në disa vende ndikuan mbi pe rspektivën e kërkesës, ndërsa investitorët p ërgatiteshin për takimin e kësaj jave të O P E C-ut dhe al eatëve të tij pr odhues për f urnizimin.

Ko ntratat e së ardhmes së na ftës së p apërpunuar Br ent ranë me 4,10 dollarë, ose 3,9%, në 99,87 dollarë për fu ç i deri në orën 13:19 pasdite E D T (1719 G M T), pasi ranë në një se s i on të ulët prej 99,09 dollarë për fu ç i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *