June 9, 2023


U desh edhe një hu mbje tjetër ë?
Duhej të ikte nga kjo botë edhe një fëmijë 7 vjeç, që të k ujtoheshit se sk afet nuk duhet të “l ahen” në të njëjtin vend me njerëzit? Kishte ardhur nga Britania e Madhe për pushime në mëmëdhe familja e saj.

Ku e keni kordonin e s igurisë?
Ku i keni ro jet br egdetare që nd alojnë horrat, edhe titullarë po licie, me motorra uji e gomone të futen mes pushuesve?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *