March 24, 2023


Klitoni dhe Hairi janë bërë pjesë e rubrikës “Shihemi në Gj yq” tek E Diela Shqiptare për të zgj idhur një çështje që i mundon për rreth 7 vitesh.

Hairi është gjyshi i nuses së Klitonit, i cili i ka shitur një tokë për 10 mijë Euro.
Hairi i ka marrë këto para por Klitoni nuk ka as tokën dhe as paratë. Toka ka dalë me pr obleme dhe Hairi ia ka shitur p avarësisht këtyre pr ob lemeve.

Klitoni i kërkon lekët e tij dhe me të dr ejtë, por Hairi thotë se i ka ngr ë në të gjithë lekët dhe nuk ka çfarë t’i japë, madje thotë që t’i ha rrojë ato lekë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *