March 26, 2023


S ezona e verës në Kosovë karakterizohet me d asma të shumta, në të cilat nuk mu ngojnë as ‘ba kshishet’, shkruan GazetaDe mos.

Së fundmi në pl atformën T ikTok është publikuar një video nga një da smë, ku shihet se si paratë e dhu ruara si ba shkshish mb lidhen dhe f uten nëpër thasë.

Videoja në fjalë sho qërohet në sf o nd me këngën “Pare” nga Butrint Imeri, Mo zz i k dhe Ta y na, derisa pr otagonisti i videos me para në duar dr ejtohet nga kamera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *