March 23, 2023


Si ky vit nuk ka bere va ki.Rr itja e çmimeve këtë sezon veror ka bërë që të bj e rë f rekuentimi i p ushuesve të huaj në br edgetin jugor shqiptar.

Për shk ak të rritjes së çmimeve të konsumit në re storante, shumë prej tyre kanë zgj e dh ur t’i ko nsumojnë vaktet në shtëpi apo t’i ma rr i n ato me vete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *