March 23, 2023


E nisi thjesht si një d ëshirë për të siguruar të ardhura për fëmijët e saj, por tani i është shn dërruar në një biznes prej shumë miliona dollarësh. Kjo po ndodh me Tammie Umbel në Dallas të V irxhinias. Ajo jo vetëm që dr ejton një k ompani k ozmetike, por mëson në shtëpi 14 fëmijët e saj – dhe thotë se ende gje n kohë për veten.

Përmbajtja e këtyre k avanozëve mund të duket e pa rë ndësishme, por për Tammie Umbelin ato janë me vlerë të madhe. Më s aktë, ato e kanë ndihmuar të fitojë miliona do llarë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *