March 27, 2023


Mbrëmja e djeshme ka qenë e te nsionuar mes Kosovës dhe Servisë, pasi Prishtina vendosi në fu q i vendimin për për re ciprocitetin.

R eperi Str esi ka reguar në lidhje me këtë situatë. Me anë të një p ostimi në rrj e t et so cciale ai shkruan se i ka 20 mijë persona që do të lu ftojnë dhe japin je tën për Kosovën nëse rr ezikon nga Serbia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *