March 27, 2023


Publikohet foto e Giulia dhe Alessia Pisanu janë dy motra qe u p erplasen nga treni.
Mëngjesin e d jeshëm, pak para orës 7, u p ërplasën nga treni teksa po kalonin shinat në Riccione. Ato je tonin në një fshat në pr ovincën e Bolonjës së bashku me prindërit dhe motrën e madhe Stefania. Baha’i

Babai i tyre, Vittorio Pisanu ka një kompani me kamionë që bënin tr ansport mallrash. Giulia do të mb ushte 17 vjeçe në sht ator, ndërsa Alesia që ndiqte shkollën e artit ishte 15 vjeçe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *