March 24, 2023


TIRANË- I nx ehti dhe vapa duket se sapo kanë filluar. Edhe javën që vjen, te mperaturat do të jenë shumë të larta, duke ve ndosur edhe r ekorde. Sh ërbimi Me teorologjik Ushtarak ka bërë me dije se ashtu si këto ditët apo javët e fundit edhe java që presim pë rpara parashikohet një javë me mot të që ndrueshëm si dhe te mperatura të cilat ende mbe ten të la rta.

Nga dita e Mërkurë mbi vendin tonë de përton përsëri një valë e të nx ehti me masa aj rore nga Afrika e Veriut si dhe temperatura, të cilat p arashikohet të pr esin pë rsëri vlerat 38 deri në 40°C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *