March 19, 2023


Fshati Dropull u pe rball sot dhe vazhdon te pe rballet me fl aket qe ke rcenojne banesat e zones, pas ardhjes se dy he likopterave nga Greqia kryetari i bashkise se Dropullit ka falenderuar qe verine greke per nd ihmen e dhene ne nje situate te tille per te mu ndesuar shu arjen e fl akeve nga ajri. Ne nje pr ononcim per media ai tha ne fillim u nd erhy vetem me tre zjarrfikse e me pas u kerkua edhe ndihma nga Greqia.

Fshati Dropull u pe rball sot dhe vazhdon te perballet me fl aket qe ke rcenojne banesat e zones, pas ardhjes se dy he likopterave nga Greqia kryetari i bashkise se Dropullit ka falenderuar qe verine greke per nd ihmen e dhene ne nje situate te tille per te mu ndesuar shu arjen e fl akeve nga ajri. Ne nje pr ononcim per media ai tha ne fillim u nd erhy vetem me tre zjarrfikse e me pas u kerkua edhe ndihma nga Greqia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *