June 8, 2023


Qe veria me ane te ministres se sh endetesise, ditën e sotme ka bërë me dije vendimin më të ri të qe verisë në lidhje me punonjësit e ad ministratës shtetërore të cilët dhurojnë gj ak për fëmijët t alasemikë.

MInistrja Manastirliu tha se sipas vendimit pritet që të ca ktohet një ka lendar i p osaçëm për këta punonjës, të cilët do të shp ërblehen për dh urimin e berë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *