March 23, 2023


Emisioni “Hi storia Ime” nga Mirela Milori në Tv Klan kohe me pare ka tr ajtuar pr oblemin e Merita Cera, 42-vjeçares nga Bulqiza. Ajo është nënë e 4 fëmijëve, për katësisht të moshave 27 vjeç, 23, 22 dhe djali i vogël 16 vjeç.

Dy fëmijët e mëdhenj janë ma rtuar dhe kanë ndërtuar jetën e tyre, më vete.Djali 16-vjeçar je ton me Meritën dhe bashkëshortin e saj. Ndërsa vajza 22-vjeçare është pikërisht pr oblemi për të cilën Merita ka ardhur në program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *