March 24, 2023


Blendi Fevziu duket se është në pr ag të vendimit të tij për të br aktisur televizionin Klan e për të ka luar në T op Cha nn el. Ndërsa ka folur për em isionin “Pr ovokacija” të Mustafa Nanos, Fevziu e komenton lëvizjen e tij me atë të m erkatos së fu tbollistëve.

“Si gurisht vendimi që marr, nëse do e marr do dhe m bi shumë. Nuk është se do të tho sha që më keni parë 21 vjet në em ision dhe nuk do më shikoni më. Kjo ka të bëjë me lë vizjen. Është një gjë që ka nd odhur rëndom në botën e fu tbollit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *