March 20, 2023


Ndryshe nga shumë plazhe, këtë vit në Borsh çmimet nuk kanë ndr yshuar. Në këtë plazh shezlongu kushton 5 mijë lekë, aq sa ka qene edhe vitet e tjera. Edhe çmimet e njësive ak omoduese apo dhe restorannteve janë të pa nd yshuara. Këto janë disa nga ar syet, pse shumë pushues, vendas dhe të huaj kanë zgj edhur të pu shojnë në Borsh.

“Kam vi zituar gjithë jugun, por Borshi me ka p ëlqyer më teper, ujë është i mr ekullueshëm, natyra fa nstastike dhe me çmimet janë tepër të mira. Çdo gjë është p erfekt”, thotë një tu riste sllovake.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *