March 20, 2023


Nje pr onar d enoncon nje kliente qe i ka marr fustanin dhe se ka pa guar. Kjo ng ajrje ka ndodhur diten e djeshme ne Teg.

Kl ientja ka marr fustanin dhe e ka futur ne qese dhe me pas ka i k ur. Ra ste te tillla ka plot ndaj kjo eshte dicka e t urpshme me marr dicak pa leje.

Nd aj ve prime te tilla nuk duhet te ndodhim me se eshte e tu rpshme.Por komentet ne rrjetet so ciale kane qene ep i ke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *