March 24, 2023


Gazetari Frrok Çupi ka dalë me një re a g im të f ortë në lidhje me letrën e Au toritetit të Dosjeve, se Ilir Meta re zulton sp i un i ish-Si gurimit të Shtetit.

Çupi shkruan se Meta ka goditur fo rtë li gjin th emeltar të shtetit shqiptar. Mirëpo sipas tij, Meta dhe Berisha janë sp i unë të agj encive të hu aja jo-mi qësore me Shqipërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *