March 18, 2023


Në fjaIimin tashmë të zakonshëm përmes video-mesazhit drejtuar kom’bit, presidennti ukrainas, VoIodymyr ZeIennsky, ka thënë se fitorja e Ukrainës është e pashma’nngshme, por që sipas tij, është e pamu’ndur të parashikohet se kur do të përfundojë Iuf’ta. “Shumë qytete jannë ennde nën kontroIIin e përkohshëm të ush’. trisë ruse,” thotë ai, ra’porton BBC, trannsmeton KIannkosova.tv. “Por, nuk kam asnjë dyshim se është vetëm çështje kohe para se të çIirojmë venndin tonë”, tha ai.

Gjatë fjaIimi të tij më herët, ZeIennsky theksoi faktin se push’. timi i nisur më 24 shkurt sapo ka kaIuar kuf’irin e tre muajve. Tutje tha se nuk ka “asnjë përgjigje të thjeshtë” në pyetjenn se kur Ukraina do t’i mund rusët, duke shtuar se fitorja – dhe paqja – do të vijnë më shpejt nëse çdo ukrainas Iuf’ton.

“Kur të fitojmë një fitore, të gjithë do ta ndjejnë atë, kur të vijë paqja, të gjithë do ta shohin. Por, që kjo të ndodhë – dhe të ndodhë më shpejt – nuk duhet të menndojmë se kur dhe çfarë do të jetë. Ne duhet të menndojmë çdo ditë se si ta bëjmë edhe më të padurueshëm qëndrimin e push’. tuesve në tokën tonë.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *