March 27, 2023


L ëkundje t ërmeti janë r egjistruar mëngjesin e sotëm në Serbi, Kosovë dhe Maqedoninë e Ve riut.

Lë kundjet janë ndjerë në ra jonin e Ferizajt, sipas faqes E M S C.
M agnituda ishte 3.2 e shkallës r ihter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *