June 9, 2023


Dje në qytetin Prespë të Maqedonisë së V eriut u mbajtë Sa miti i vendeve Ba llkanike ku morën pjese shtetet si Shqipëria, Kosova, Maqedonia e V eriut, Serbia dhe Mali i Zi. Në këtë samitë tema kryesore ishte st abiliteti i vendeve në Ba llkan dhe ri mëkëmbjet ek onomike pas kësaj situate me Pa ndeminë.

Në këtë samitë fjalimin e tyre si Edi Rama por dhe si Albin Kurti fjalën kryesore e kishin në lidhje me ç ështjen e Mini-Shengenit Ba llkanikë të cilin Edi Rama me vendet ba llkanike e kr i j oi. Por nga ana tjetër Albin Kurti pë rsëri ishte kategorikisht ku ndër këtij pr ojekti për shk a k se Serbia ende nuk e pr anon Kosovën si shtet të pa va r ur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *