March 19, 2023


Nëse deri më tani jeni çuditur nga f aturat në Dhërmi ku një shishe ujë kapte vlerën 500 Lekë të reja… “s’keni parë gjë akoma” thotë një shpr ehje ri lindasish.

Kostoja për të la gur fytin në re sortet me 5 yje të Vlorës kushton as më pak e as më shumë 700 Lekë të reja. Djali i cili e ka po rositur ka mbetur i sh astisur kur i ka ardhur f atura në atë vlerë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *