March 23, 2023


Një lajm t ejet i trishtë për artin shqiptar. Ka nd ërruar je të para kohe në moshën 37-vjeçare aktori Hajrullah Ramizi. Lajmin e trishtë e ka bërë të ditur Teatri shqiptar në Shkup, ku ai ishte i an gazhuar.

“Me pikëllim të thellë ndajmë me ju lajmin e zi për nd arjen e hershme nga je ta të ko legut tonë Hajrullah Ramizi”, thuhet në njoftimin e Teatrit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *